Dippakummiohjelma

A-Lumni aloitti Dippakumniohjelmakokeilun syksyllä 2021. "Dippakumni" auttaa diplomityötään tekeviä opiskelijoita näkemään työnsä ammatinharjoittajan näkökulmasta, tarjoaa tukea kiinnostavien sivupolkujen sekaan eksyneelle ja luo uskoa siihen, että diplomityön voi saada valmiiksi ja koulun jälkeenkin on elämää. 

Dippakumnius on tavoitteellinen, vuorovaikutteinen prosessi, jossa tukea, näkökulmia, tietoa ja kokemuksia jaetaan kumnina toimivan alumnin ja diplomityön tekijän välillä. Ohjelma sopii erityisesti hiljaisen tiedon välittämiseen. 

Jokainen Arkkitehtuurin laitoksen opiskelija voi lähteä mukaan dippakumniohjelmaan, jos diplomityönteko on hänelle ajankohtaista. Työ voi olla vasta alkamassa tai jo alkanut. Jonkinlainen käsitys työn aiheesta ja muodosta on hyvä olla olemassa, silloin kummin etsiminen on helpompaa. 

Dippakumniksi voi ryhtyä kaikki Arkkitehtuurin laitoksen alumnit valmistumisen ajankohdasta riippumatta. Vastavalmistuneet alumnit voivat tarjota diplomityön tekijöille vertaistukea ja uskoa siihen, että diplomityön voi saada valmiiksi, kun taas vanhemmat ammatinharjoittajat kykenevät asettamaan työn laajempaan ammatilliseen kontekstiin.

Alumneille dippakumniksi ryhtyminen tarjoaa antoisan auttamisen kokemuksen ja mahdollisuuden näkökulmien laajentamiseen, sekä avaa  ikkunan  koulutuksen viimeisimpiin virtauksiin tutustumiseen.

Kokeilemme dippakumniohjelmaa nyt ensimmäistä kertaa ja samalla testaamme myös käytäntöjä. Palautetta kerätään koko projektin ajan. 

Miten ohjelma etenee:

Ohjelmaan haetaan lomakkeella, jonka vastausten perusteella Alumniyhdistys muodostaa mahdollisimman sopivat kumniparit. A-lumni toivoo saavansa järjestettyä kumnit halukkaille, muttei valitettavasti voi taata sitä. 

Dippakummi ja -tekijä sopivat keskenään ohjelman kestosta dipan tavoitepalautuksen ajankohdan mukaan. Kestoksi suositellaan maksimissaan lukukautta. Pari sopii myös muista tavoitteista ohjelman alussa (tapaamisten määrä ja aikaväli, kesto, laatu yms)

A-lumni järjestää ohjelman aluksi, parinmuodostuksen jälkeen yhteisen aloitustapaamisen verkossa, sekä mahdollisesti yhteisiä väli- ja lopetuspalavereita. 

Dippakumni ja diplomityön tekijä päättävät yhdessä yhteydenpidon laadun ja määrän, mutta suositeltava vähimmäistaso yhteydenpidolle on kolmesta viiteen tapaamista työn tekemisen aikana.

Ohjelmassa toimitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Ohjelman tarkoitus on helpottaa diplomityön tekemiseen liittyvää stressiä ja epätietoisuutta.
  • Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen ja keskinäiseen kunnioitukseen. Osapuolet sitoutuvat sovittuihin toimintatapoihin, ja kunnioittavat toistensa tavoitteita ja työpanosta.
  • Prosessin alussa asetetaan tavoitteet, joita kohti tapaamisten aikana edetään. Tavoitteisiin suhtaudutaan kunnianhimoisesti mutta joustavasti niitä tarpeen mukaan muokaten.
  • Dippakumnisuhde on vapaaehtoinen vuorovaikutussuhde, jossa kummankin osapuolen katsotaan olevan tasa-arvoisia jäseniä jotka voivat oppia toisiltaan uusia asioita
  • Dippakumni ei korvaa diplomityölle nimettyä valvojaa tai ohjaajaa, vaan toimii ensisijaisesti ulkopuolisena taustatukena.

    Dippakumniohjelman periaatteet on tehty mukaillen Aalto-yliopiston, Suomen Arkkitehtiliiton ja Tekniikan akateemisten mentoriohjelmia. 
     

Haku on auki!

Haethan lokakuun loppuun mennessä.

Diplomityöntekijä, hae mukaan tällä lomakkeella.

Potentiaalinen A-lumnin dippakumni, hae mukaan tällä lomakkeella.